Resevillkor

Resevillkoren nedan gäller för dig som bokat en resa med oss på Nalini Safari & Tours. Villkoren följer svensk reselagstiftning i form av paketreselagen och resegarantilagen. Skulle din resa exempelvis bli avbruten eller inställd kan du i vissa fall få ersättning av Resegarantinämnden. Nalini Tours egna kompletterande villkor innefattas i det avtal som ingås mellan oss som arrangör och dig som resenär när du bokar en resa.


Betalning

Du betalar först en anmälningsavgift på 10% av det totala priset för att bekräfta din bokning. Denna summa ska betalas in senast 10 dagar efter att du fått din bokningsbekräftelse. Den resterande summan ska vara oss tillhanda senast 30 dagar före avresa. Bokas resan mindre än 30 dagar innan avresa ska hela beloppet betalas in så fort som möjligt. Du betalar via faktura som skickas ut till dig. Avtalet med kund ingås då Nalini Tours har mottagit anmälningsavgiften. Genom att betala denna har du också godkänt våra resevillkor. Våra resevillkor är baserade på konsumentverkets ”Allmänna villkor för paketresor”.

Resegaranti

Nalini Tours ställer resegaranti till Kammarkollegiet via Amzungo AB. Detta innebär att om resan mot förmodan blir inställd eller avbruten kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Läs mer på Kammarkollegiet.se

Försäkring

Reseförsäkring och avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Vi rekommenderar starkt att du som kund ser till att du har en sådan. Många gånger ingår ett visst reseskydd i en hemförsäkring eller när du betalar med vissa betalkort, men vi ber dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att rådfråga dem kring det här. Detta är viktigt då Nalini Tours inte står för kostnader som uppkommer om en resenär blir sjuk eller skadar sig innan eller under safariresan.

Avbokning

Vid en avbokning mer än 30 dagar före avresan återbetalas 90 % av resan, anmälningsavgiften på 10 % är det enda som inte betalas tillbaks. Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före resan, betalas 50 % av resans pris tillbaks. Vid avbokning 14 dagar eller senare återbetalas ingenting av resans totala kostnad. Nalini Tours försöker i den mån det är möjligt att få tillbaks det som betalats in till hotell, parker mm, så i vissa fall kan ovanstående villkor bli mer fördelaktiga för dig som kund.

Force Majeur

Nalini Tours frigör sig helt från ansvar vid Force Majeure-situationer såsom strejker, krig, terroristattacker, naturkatastrofer eller annan händelse av force majeure-karaktär som Nalini Tours inte råder över. Vi försöker givetvis hjälpa till på bästa sätt men kan inte ta ansvar för eventuella ekonomiska merkostnader eller skador som orsakats av en sådan händelse.

Ändring av resplan

På grund av safariresornas karaktär är det svårt att förutse det exakta förloppet och garantera att resplanen följs till 100 %. Väglag, politiska beslut och andra omständigheter kan framtvinga förändringar av resplanen. Nalini Tours förbehåller sig rätten att göra nödvändiga förändringar av resplanen, men gör det alltid med kundens bästa i fokus. Vid bokning accepterar kunden detta faktum. Om en safaritur inte kan genomföras erbjuds kunden i första hand att genomföra turen vid senare tillfälle. Om detta inte är möjligt återbetalas den totala summan för safarin till kunden. Detta gäller dock inte flygbiljetter, visum eller andra kostnader relaterade till resan.

Flyg

Flyg ingår inte i våra resor utan bokas själv av dig som kund. Om en kund är försenad till startplatsen för safarin står kunden själv för eventuella merkostnader kopplat till detta. Kostnader som uppkommer för kunden vid förseningar av safarituren till slutdestination står inte Nalini Tours för.

Ändring av priset

Om kostnadsökningar inträffar för Nalini Tours beroende på större valutaförändringar efter det att avtalet blivit bindande för parterna, har Nalini Tours rätt att höja priset för resan med det belopp som motsvarar kostnadsökningen. Rätt till höjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 400 kr och är extremt sällsynt. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen och kan max höjas med 10 % av paketresans pris.